คลิก เพิ่มเพื่อน
มวย
มวยวันที่ 24 ธันวาคม

มวยวันที่ 24 ธันวาคม ในรายการ มวย ศึกจ้าวมวยไทย และ ศึกมวยดีวิถีไทย

มวยวันที่ 24 ธันวาคม 2565 วันเสาร์แห่งชาติทางทีมงาน muaylive ขอมาสรุปผลการชั่งน้ำหนักของ 2 รายการ มวย ดังนี้ ศึกจ้าวมวยไทย และ ศึกมวยดีวิถีไทย+จิตรเมืองนนท์ โดยทางรายการ “ศึกจ้าวมวยไทย” นั้นมีอยู่ 4 คู่โดยชกกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย จัดโดย “เสี่ยแม็กจันดี” วิชาญ จันทรวิสูตร คู่เอก อิทธิพล ส.แสนสุข พบกับ สิงห์โดมทอง นกยีนลาดกระบัง ในพิกัด 125 ปอนด์  ส่วนรายการ “ศึกมวยดีวิถีไทย+จิตรเมืองนนท์” มีชกอยู่ 4 คู่เช่นกัน ที่เวทีมวยจิตรเมืองนนท์ อตก.3 จ.นนทบุรี จัดโดยโปรโมเตอร์  สมจิตร แว่นแก้ว คู่เอก เพชรทอง พักยก 77 พบ ชาญยุทธ ศักดิ์รุ่งเรือง

สรุปผลน้ำหนักคู่ มวยวันที่ 24 ธันวาคม ศึกจ้าวมวยไทย

ศึกจ้าวมวยไทยผลชั่งน้ำหนัก

คู่ที่ 1.พิกัด 112 ปอนด์

🔴 ปฎักหิน ซินบีมวยไืทย ชั่งเท่าพิกัด

🔵 สะแกงาม จิตรเมืองนนท์ ชั่งเท่าพิกัด

คู่ที่ 2.พิกัด 115 ปอนด์

🔴 โชคดี แม็กจันดี ชั่ง 115.4 ลด.4

🔵 ทศกัณฑ์ ช้างนครศรี ชั่งเท่าพิกัด

คู่ที่ 3.พิกัด 125 ปอนด์

🔴 อิทธิพล ส.แสนสุข ชั่งเท่าพิกัด

🔵 สิงห์โดมทอง นกยีนลาดกระบัง ชั่ง 125.6 ลด.6

คู่ที่ 4.พิกัด 117 ปอนด์

🔴 เพชรตาเสือ ส.วังเสือ ชั่ง 116.6

🔵 มนต์พิชิต แดนเซ็นจิวรี่ ชั่งเท่าพิกัด

สรุปผลน้ำหนักคู่มวย ศึกมวยดีวิถีไทย+จิตรเมืองนนท์

ศึกมวยดีวิถีไทย+จิตรเมืองนนท์ ผลการชั่งน้ำหนัก

คู่ที่ 1.พิกัด 115 ปอนด์

🔴 นิวเคลียร์ เกียรติทรงฤทธิ์ ชั่งเท่าพิกัด

🔵 สั่งรบ ช.ไกรเนตร ชั่ง 115.6 ลด.6

คู่ที่ 2.พิกัด 127 ปอนด์

🔴 จักรแดง เกียรติทรงฤทธิ์ ชั่งเท่าพิกัด

🔵 บ้านบึง โตโยต้าระยอง ชั่งเท่าพิกัด

คู่ที่ 3.พิกัด 113 ปอนด์

🔴 มะเฟือง เกียรติทรงฤทธิ์ ชั่งเท่าพิกัด

🔵 สิงห์วิเศษ ภูเก็ตสิงห์มวยไทย ชั่งเท่าพิกัด

คู่ที่ 4.พิกัด 126 ปอนด์

🔴 เพชรทอง พักยก 77 ชั่งเท่าพิกัด

🔵 ชาญยุทธ ศักดิ์รุ่งเรือง ชั่ง 126.7 ลด.7

คนที่ชอบเรื่องราวเรื่อง มวย สามติตามข่าวได้ที่ muaylive และที่ FACEBOOK : Muaylive

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *